UMOWA SERWISOWA

1. Koszty zatrudnienia

Koszty zatrudnienia techników oraz koszty niezbędnych części zamiennych ponosi bezpośrednio Zleceniodawca.

2. Stawki

2.1 Stawki godzinowe (montaż i podróż)

Czas pracy od poniedziałku do piątku – 300,00 PLN za każdą przepracowaną godzinę
Stawka w Euro: 70,00 EUR
Czas dojazdu od poniedziałku do piątku – 300,00 PLN za każdą godzinę dojazdu (stawka obejmuje wszystkie koszty dojazdu: paliwo, autostrady, amortyzacja itp.)
Stawka w Euro: 70,00 EUR
Nie stosujemy tzw. „kilometrówki”
Koszty noclegu i wyżywienia tzw. „organizacja serwisu”– ryczałt 350 zł za dobę (75,00 EUR)

2.2 Powyższe stawki rozliczeniowe nie zawierają podatku VAT

2.3 Warunki płatności
Płatność w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

3. Przerwanie montażu.

3.1 Jeżeli realizacja zlecenia wymaga, żeby technicy wielokrotnie odbywali podróż do miejsca pracy i z powrotem, wówczas zleceniodawca musi pokryć związane z tym koszty.

3.2 W szczególnie pilnych przypadkach, np. w razie usterek gwarancyjnych u innych klientów, Zleceniobiorca ma prawo polecić technikowi przerwanie serwisu. Koszty podróży ponosi w takim wypadku Zleceniodawca.

4. Współpraca ze strony Zleceniodawcy.

4.1 Zleceniodawca ma obowiązek udzielania pomocy technikom Zleceniobiorcy.

4.2 Pomoc ze strony Zleceniodawcy powinna zagwarantować, że serwis będzie wykonany bez zakłóceń, aż do chwili dokonania odbioru przez Zleceniodawcę.

4.3 Współpraca ze strony Zleceniodawcy polega na zapewnieniu prawidłowych warunków pracy, udostępnieniu niezbędnych materiałów pracowniczych.

4.4 Udostępnienie personelu pomocniczego, jeżeli technik uważa to za niezbędne. Dotyczy to również wymagań technika wynikających z przepisów BHP.

5. Zadania technika.

5.1 Technik wykonuje tylko prace ustalone przez Zleceniodawcę i przekazuje Zleceniobiorcy informacje na temat sposobu obsługi i konserwacji maszyny.

5.2 Technik nie ma prawa składać prawnie wiążących oświadczeń. W takich przypadkach należy zwracać się bezpośrednio do kierownictwa serwisu technicznego.

6. Odbiór.

6.1 Po zakończeniu prac Zleceniodawca powinien sprawdzić, czy prace zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z udzielonym zaleceniem.

6.2 Technik musi przedłożyć Zleceniodawcy do podpisu protokół serwisowy wraz z zamieszczonymi w nim godzinami dojazdu i godzinami pracy. Tym samym Zleceniodawca uznaje prawidłową realizacje serwisu.

6.3 Jeśli odbiór opóźnia się z winy Zleceniodawcy, wówczas po upływie 10 dni po zgłoszeniu zakończenia interwencji przez serwis techniczny przyjmuje się, że odbiór został dokonany. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy przed wyjazdem technika osoba uprawniona do złożenia podpisu jest nieobecna i nie może ona podpisem potwierdzić wykonania serwisu.

UWAGA!
Powyższe warunki finansowe są skierowane wyłącznie do klientów, którzy zakupili maszyny z CMS Polska Sp. z o.o.

Maszyny zaprojektowane, aby sprostać oczekiwaniom Twojej produkcji.

Zaawansowana technologia to nasz wyznacznik jakości

Oprócz wysokiej klasy maszyn posiadamy również
wykwalifikowanych Polskich serwisantów, którzy od lat
sprawują opiekę nad serwisem i instalacją maszyn CMS SpA.

Scroll to Top
Przewiń do góry